René Nautica portret

Liever met,
dan tegen elkaar!

Van Nedlloyd en vijf collega’s kreeg directeur René Nouwen het vertrouwen zijn initiatief te realiseren en stichtte in 1998 met deze collega’s Nautica Binnenscheepvaart BV! Een intensieve, boeiende maar succesvolle periode volgde. De eerste 7 jaar stond er geen vakantie op het rooster.

René zit op de afdeling tussen zijn collega’s, daardoor dicht op ‘de markt’.

Hij stuurt Nautica aan en geniet wanneer zijn collega’s groeien in hun rol. Communiceren en betrokkenheid vindt hij essentieel. Een probleem blijft niet liggen maar krijgt voorrang.

Vanaf ’83 werkt hij in de binnenvaart en creëerde René tussen de vierentwintigduizend Nedlloyd collega’s al snel een stukje zelfstandigheid. Verkoopsignalen van Nedlloyd Rijn- en Binnenvaart drongen in 1997 door tot het personeel.

René: “Er circuleerden namen van overname kandidaten. Samen met een groepje collega’s stelde ik mij op als kandidaat. De voormalige personeelschef van Nedlloyd en troubleshooter in zijn nadagen, gaf ons een duw in de rug en zette zich in voor de herstructurering en Nautica Binnenscheepvaart werd een feit!

Bal op de stip

Vanaf de start was het keihard werken, ondanks de goodwill die we kregen. De naam Nedlloyd mochten we nog in ‘kleine lettertjes’ gebruiken. We deden een stap terug, maar hadden snel een overzicht van eigen lading en schepen. Ons team was gewend met spektakel om te gaan.

Het enorme project uit het verleden, ‘Desert Shield’ van het Amerikaans Leger was niet enkel uitdaging maar ook leerzaam geweest .

Bovendien, de relatie die de bevrachter tussen verlader en schipper creëert, bepaalt zijn waarde!

Aanvankelijk zaten we nog intern bij Nedlloyd aan de Waalhaven, verhuisden na enkele maanden naar Ridderkerk en werken inmiddels alweer 12 jaar aan Zwijndrechts Maasboulevard.

Hier staat overigens de deur altijd open. Overleg houd je sociaal.

Nautica heeft openheid in haar DNA

Deel wat er in de markt plaatsvindt. Betrokkenheid door openheid is een optelsom voor succes! Rene Nouwen probeert om gemeenschappelijk het maximale er uit te halen ofwel samenwerken! Het Nautica systeem heeft in Zwijndrecht vier bevrachters aan één ‘blok’ met overzicht en recente positie van alle schepen en ladingaanbod. De efficiency hiervan is groot. Ook zijn René en verlader zich bewust van de modaliteit waarin scheepvaartondernemers, gemotiveerd een hele week dag en nacht in de weer zijn.

Wat als je terugspoelt?

“Succes, plezier en respect, evenals ieder jaar toch weer een groei in schepen en lading.

Dat onze medewerkers een aandeel in Nautica hebben. Het motiveert en geeft binding”.

“Als een bevrachter vroeger wegliep, was je de investering in zijn opleiding kwijt. Niet goed als je bedenkt dat een bevrachter minimaal 5-6 jaar nodig heeft voordat hij  van de ‘hoed en de rand’ van de branche weet.’’

Wat zijn je wensen?

Gezondheid voor mijn gezin en uiteraard iedereen.

Een redelijk bestaan op lange termijn voor alle in de branche betrokken partijen.

En dat Nautica blijft voortbestaan!”